Het ne bis in idem-beginsel in het notarieel tuchtrecht

10 februari 2020 Martine Höfelt 0 Comments

In deze noot bij de beslissing van de Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden d.d. 11 januari 2018 (ECLI:NL:TNORARL:2018:14) wordt de stand van zaken van het ne bis in idem-beginsel in het notarieel tuchtrecht besproken.