Wie mag klagen over de notaris? Het redelijk belang ex art. 99 lid 1 Wna

8 februari 2020 Martine Höfelt 0 Comments

Uit de tuchtrechtelijke jurisprudentie blijkt dat het begrip ‘enig redelijk belang’ – dat op grond van art. 99 lid 1 Wet op het notarisambt vereist is – ruim moet worden opgevat. Toch zijn er grenzen aan dat redelijke belang, zoals uit deze geannoteerde beslissing blijkt.