‘Een tuchtzaak hoort erbij’

31 januari 2020 Leonie Rammeloo 0 Comments

Leonie Rammeloo was van eind 2007 tot medio 2015 de hoofdgriffier van de raad van discipline Amsterdam. Per 1 juli 2015 zijn de griffies van de raden en het hof van discipline gereorganiseerd. Samen met 3 andere voormalig hoofdgriffiers (van de raden in Den Haag en Arnhem en van het hof van discipline) is zij in 2015 geïnterviewd door het Advocatenblad.