Tag: geschilbeslechting

1 februari 2020 Leonie Rammeloo 0 Comments

In het Tijdschrift voor Arbitrage van november 2015 publiceerde Leonie Rammeloo een artikel over de Geschillencommissie Advocatuur. Daarin schetst zij het landschap van de verschillende instanties die in Nederland geschillen tussen advocaten en cli├źnten kunnen beslechten. Ook bespreekt zij de voor- en nadelen van elk van deze instanties en van de Geschillencommissie Advocatuur in het bijzonder.

Lees meer...