Martine Höfelt

Martine is sinds 2002 advocaat op het gebied van geschil- en conflictoplossing. Naast de algemene procespraktijk is Martine gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid voor advocaten, notarissen, medische beroepsbeoefenaars en hun verzekeraars (civiel- en tuchtrecht)).

Martine publiceert regelmatig over aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaars, o.a. als redactielid van het Tijdschrift Tuchtrecht (Sdu). Daarnaast doceert zij over beroepsattitude, beroepsethiek en vaardigheden voor advocaten bij de Beroepsopleiding van de Nederlands Orde van Advocaten (NOvA). Ook verzorgt zij inhouse praktijkcursussen bij advocaten- en notariskantoren op het gedrags- en het tuchtrecht.

Cliënten noemen Martine “zeer betrouwbaar” en waarderen haar “oplossingsgerichte en pragmatische werkwijze” (aanbevolen in de Legal 500 EMEA/ Insurance 2019 en 2018).

Martine heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden en studeerde tijdens die studie ook rechten aan de Université Paris II Panthéon-Assas en Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Zij heeft ervaring met geschillen met een internationale component en is gedetacheerd geweest bij een van de grootste advocatenkantoren in Singapore, waar zij onder andere ervaring heeft opgedaan met (internationale) arbitrage.

Voordat Martine samen met Leonie Rammeloo TACT Advocaten oprichtte, was zij counsel bij Van Doorne N.V.

Martine is als advocaat ingeschreven bij de NOvA en heeft, behorend bij artikel 35b lid 1 van de Regeling op de advocatuur in het rechtsgebiedenregister van de NOvA de rechtsgebieden tuchtrecht, advocatentuchtrecht, medisch tuchtrecht en tuchtrecht notarissen geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA minimaal tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.