Leonie Rammeloo

Leonie Rammeloo

Leonie is sinds 1997 advocaat en heeft veel ervaring in de civielrechtelijke proces- en adviespraktijk. Daarin heeft zij zich gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en tuchtrecht voor vrije beroepsbeoefenaars (waarin zij vooral voor de beroepsbeoefenaars en hun aansprakelijkheidsverzekeraars optreedt). In deze praktijk spelen naast financiële belangen ook vaak persoonlijk aspecten (zoals beroepseer) een rol. Wanneer een beroepsbeoefenaar wordt geconfronteerd met een claim of klacht tracht Leonie, naast het zoeken naar een oplossing of naar optimalisering van het verweer, hem of haar ook te ontzorgen.

Leonie was van 2007 tot 2019 verbonden aan de Raad van Discipline Amsterdam, eerst als griffier en vanaf 2016 als advocaat-lid. Vanaf april 2019 is zij advocaat-lid van het Hof van Discipline. Leonie publiceert en doceert zeer regelmatig op het gebied van tuchtrecht, aansprakelijkheidsrecht en procesrecht. Als lid van de Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) volgt zij procesrechtelijke ontwikkelingen op de voet. Leonie is daarnaast intensief betrokken bij de Beroepsopleiding Advocatuur, als docent beroepsethiek en -vaardigheden.

Leonie heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is daarnaast gekwalificeerd als solicitor, bevoegd om te praktiseren in Engeland en Wales. Als uitvloeisel van haar studietijd in Londen is zij lid van de European Lawyers’ Association.

In de ‘Chambers’-gids (Europe) is Leonie aanbevolen op het rechtsgebied ‘Insurance’; van 2013 t/m 2018 in ‘Band 4’:
– “Leonie Rammeloo is highlighted for her knowledge of professional liability matters” (2012)
– “Counsel Leonie Rammeloo is recommended by peers for her work in professional liability claims, particularly representing lawyers and civil law notaries and their insurers” (2013)
– “Leonie Rammeloo is an “experienced and knowledgable” adviser” (2015)
– “According to clients Leonie Rammeloo ‘was very pleasant and very good’. Her main area of expertise is professional liability, particularly for lawyers and accountants. She also acts for clients on civil litigations and disciplinary proceedings.” (2016)

Voordat Leonie samen met Martine Höfelt TACT Advocaten oprichtte, was zij counsel bij Van Doorne N.V.

Leonie is als advocaat ingeschreven bij de NOvA en heeft, behorend bij artikel 35b lid 1 van de Regeling op de advocatuur in het rechtgebiedenregister van de NOvA de rechtsgebieden tuchtrecht, advocatentuchtrecht en tuchtrecht notarissen geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA minimaal tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied.