Sophie Knijnenburg

Sophie Knijnenburg is sinds 2007 advocaat. Zij startte haar loopbaan bij Van Doorne, waar zij veel heeft samengewerkt met Leonie en Martine. Sophie is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en tuchtrecht voor vrije beroepsbeoefenaars (notarissen, advocaten en medische beroepsbeoefenaars).

Gedurende haar dienstverband bij Van Doorne is Sophie ruim een jaar gedetacheerd geweest bij het AMC, waar zij de verantwoordelijkheid droeg voor het beoordelen en behandelen van medische aansprakelijkheidsdossiers. Gegrepen door de medische aansprakelijkheid heeft Sophie vervolgens van 2014 tot 2017 als jurist in het OLVG gewerkt.

In 2017 is Sophie in dienst getreden bij de Amsterdamse Orde van Advocaten, waar zij zich als stafjurist/ klachtbehandelaar nader heeft verdiept in het advocatentucht- en gedragsrecht. Per 1 maart 2021 heeft Sophie zich aangesloten bij TACT Advoc
aten.

Sophie is als advocaat ingeschreven bij de NOvA en heeft, behorend bij artikel 35b lid 1 van de Regeling op de advocatuur in het rechtsgebiedenregister van de NOvA de rechtsgebieden tuchtrecht, advocatentuchtrecht, medisch tuchtrecht en tuchtrecht notarissen geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA minimaal tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.