Gerrit Jan Pulles

Gerrit Jan Pulles heeft bijna dertig jaar ervaring als advocaat, jurist voor bedrijven, instellingen en overheden, docent, toezichthouder en tuchtrechter. Hij heeft jaren ervaring in gedrags- en tuchtrecht voor advocaten en in de daaraan gerelateerde civielrechtelijke proces- en adviespraktijk en het bestuursrechtelijk toezicht. Gerrit Jan kent daardoor het juridische vak, de mensen die het beoefenen en de uitdagingen waar zij voor staan door en door.

Gerrit Jan studeerde Nederlands en internationaal recht en praktische ethiek aan de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Oxford. Hij werd in 1994 als advocaat be√ędigd in Amsterdam. Hij was lid van de raad van discipline in het ressort Amsterdam, lid van de Amsterdamse raad van de orde en (hoofd)redacteur van het Amsterdams baliebulletin. Naast advocaat is hij onder meer docent beroepsethiek en grondrechten aan de Universiteit van Amsterdam en actief binnen de International Association of Legal Ethics en de Raad van Europese Balies (CCBE). Gerrit Jan publiceert regelmatig binnen zijn vakgebied.

Gerrit Jan is als advocaat ingeschreven bij de NOvA en heeft, behorend bij artikel 35b lid 1 van de Regeling op de advocatuur in het rechtgebiedenregister van de NOvA de rechtsgebieden tuchtrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA minimaal tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.